فایل ورد بررسي مسايل و مشکلات رفتاري دانش آموزان ابتدايي دبستان هاي شهر مريوان از ديدگاه معلمان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مسايل و مشکلات رفتاري دانش آموزان ابتدايي دبستان هاي شهر مريوان از ديدگاه معلمان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مسايل و مشکلات رفتاري دانش آموزان ابتدايي دبستان هاي شهر مريوان از ديدگاه معلمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مسايل و مشکلات رفتاري دانش آموزان ابتدايي دبستان هاي شهر مريوان از ديدگاه معلمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مسايل و مشکلات رفتاري دانش آموزان ابتدايي دبستان هاي شهر مريوان از ديدگاه معلمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

اغلب کودکان و نوجوانان با اختلالات رفتاری ، احساسات منفی دارند و با دیگران بدرفتاری می کنند. در بیشتر موارد، معلمان و همکلاسی ها، آنان را طرد می کنند و در نتیجه فرصت های آموزشی آنان، کاهش می یابد. از طرفی دیگر رفتار همیشه تنها نتیجه ی شرایط و موقعیت زمان حال نیست، بلکه تحت تاثیر زمینه های خانوادگی و تاریخچه ی رشد فردی نیز می تواند قرار گیرد. مشکلات رفتاری کودکان، مشکلات شایع و ناتوان کننده ای هستند که برای خانواده و کودکان، دشواری های بسیاری را ایجاد می کنند و باعث درماندگی و یا کاهش میزان کارایی فرد در عملکرد فردی و تحصیلی آنان می گردند بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر فایل ورد بررسي مسايل و مشکلات رفتاري دانش آموزان ابتدايي دبستان هاي شهر مريوان از ديدگاه معلمان ابتدایی بود. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی گرد آوری داده ها توصیفی از نوع زمینه یابی بود. جامعه ی آماری تحقیق حاضر را کلیهی معلمان ابتدایی شهر مریوان تشکیل دادند که در سال 95-94 در مدارس ابتدایی این شهر مشغول به خدمت بودند. ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه ی محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید در بخش آمارتوصیفی از جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی و درصد فراوانی تراکمی و در بخش آمار استنباطی به منظور تعیین نظر پاسخوگویان متناسب با نرمال بودن داده ها از آماره کای اسکوایر(خی دو) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مسایل و مشکلات دانش آموزان از قبیل: پر خاشگری، کم رویی، گوشه گیری، بیش فعالی بر مسایل و مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی شهر مریوان تاثیر دارند.

توضیحات بیشتر