فایل ورد بررسي مفهوم قلمروگرايي در قلمروهاي شهري و تاثير آن در تسهيل تعاملات اجتماعي نمونه موردي محدوده سه راه جمهوري تا ميدان ولي عصر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مفهوم قلمروگرايي در قلمروهاي شهري و تاثير آن در تسهيل تعاملات اجتماعي نمونه موردي محدوده سه راه جمهوري تا ميدان ولي عصر تهران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مفهوم قلمروگرايي در قلمروهاي شهري و تاثير آن در تسهيل تعاملات اجتماعي نمونه موردي محدوده سه راه جمهوري تا ميدان ولي عصر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مفهوم قلمروگرايي در قلمروهاي شهري و تاثير آن در تسهيل تعاملات اجتماعي نمونه موردي محدوده سه راه جمهوري تا ميدان ولي عصر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مفهوم قلمروگرايي در قلمروهاي شهري و تاثير آن در تسهيل تعاملات اجتماعي نمونه موردي محدوده سه راه جمهوري تا ميدان ولي عصر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

فضای شهری ظرف فعالیت های شهری و بستری برای تعاملات اجتماعی به شمار می آیند.که حریم خصوصی افراد و نیازهای فردی- اجتماعی آنها در این فضا به واسطه وسعت و تنوع روابط و تراکم جمعیتی شهرهای بزرگ، متزلزل شده است. بنابراین افراد در انواع قلمروهای شهری همواره به دنبال سطحی بهینه از تعامل اجتماعی هستند. و این سطح نتیجه تعادل میان دو نیروی داشتن و نداشتن تمایل به رابطه است. قلمروگرایی به عنوان یکی از ابعاد اجتماعی فضای شهری و عامل تنظیم مرزها، به فرد کمک می کند که خود را در صورت تمایل در ارتباط با دیگران قرار دهد. در این مقاله رفتار قلمروگرایی کاربران و انواع تعامل در قلمروهای شهری مطالعه شده است. هدف تبیینی تحقیق آن است که بر اساس رفتار قلمروگرایی، سطح تعامل اجتماعی متفاوت است. این گزاره نظری در محدوده سه راه جمهوری تا میدان ولی عصر تهران مورد آزمون واقع شده است و داده ها با استفاده از مشاهده و پرسشنامه جمع آوری شده است.که در مطالعه توصیفی از روش Mapping و در تحلیل استنباطی داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، بین میزان قلمروگرایی و میزان تعامل هم تغییری وجود دارد. و میزان قلمروگرایی بر حسب کیفیت ویژگی های قلمروگرایی متفاوت است و به واسطه این ویژگی ها ظهور عینی میابد. ایجاد حس تعلق، مالکیت و تحریک رفتار قلمروگرایی شهروندان درانواع قلمرو شهری ضرورتی است که به افزایش کارایی و بهبود نظارت بر مرز میان خود و دیگران از طریق شخصی سازی در محیط می انجامد. و برای رسیدن به تعامل بهینه این معیارها بسیار موثر هستند.

توضیحات بیشتر