فایل ورد بررسي مقايسه اي ميزان عزت نفس در زنان شاغل و خانه دار

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسه اي ميزان عزت نفس در زنان شاغل و خانه دار دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسه اي ميزان عزت نفس در زنان شاغل و خانه دار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسه اي ميزان عزت نفس در زنان شاغل و خانه دار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسه اي ميزان عزت نفس در زنان شاغل و خانه دار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اشتغال زنان یکی از موضوعات مهم و پر تنش عصر حاضر می باشد که عده ای آن را خوب و موجب استقلال زنان و افزایش کارایی آنها و عده ای دیگر آن را باعث به هم ریختگی زندگی خانوادگی و تضاد نقش ها می دانند. از طرفی اشتغال زنان باعث بالا رفتن عزت نفس، استقلال مالی و داشتن شرایط بهتر روحی ، روانی و عاطفی و نیز داشتن آگاهی های بالای اجتماعی می شود ..پژوهش حاظر به بررسی تاثیر اشتغال بر میزان عزت نفس پرداخته است. جامعه آماری شامل زنان فرهنگی شاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان بانه و زنان خانه دار ساکن در این شهرستان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 126 نفر تعیین گردید که به صورت تصادفی و خوشه ای انتخاب شدند . سپس این افراد با استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. . پس از جمع آوری داده ها به کمک نرم افزار SPSS20 آزمون T مستقل را جهت تجزیه و تحلیل داده ها اجرا کردیم . تحلیل های آماری گویای آن بود که زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار از عزت نفس بالایی برخوردارند

توضیحات بیشتر