فایل ورد بررسي ميزان آگاهي مديران با متاتيوري برنامه ريزي درسي و رابطه آن با کيفيت برنامه درسي مديران آموزش شهرستان فارسان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان آگاهي مديران با متاتيوري برنامه ريزي درسي و رابطه آن با کيفيت برنامه درسي مديران آموزش شهرستان فارسان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان آگاهي مديران با متاتيوري برنامه ريزي درسي و رابطه آن با کيفيت برنامه درسي مديران آموزش شهرستان فارسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان آگاهي مديران با متاتيوري برنامه ريزي درسي و رابطه آن با کيفيت برنامه درسي مديران آموزش شهرستان فارسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان آگاهي مديران با متاتيوري برنامه ريزي درسي و رابطه آن با کيفيت برنامه درسي مديران آموزش شهرستان فارسان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش فایل ورد بررسي ميزان آگاهي مديران با متاتيوري برنامه ريزي درسي و رابطه آن با کيفيت برنامه درسي مديران آموزش شهرستان فارسان در سال تحصیلی 95-94 بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ طرح تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران آموزشی شهرستان فارسان به تعداد 100 نفر تشکیل میدادند. از این تعداد 80 مدیر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه سنجش آشنایی با تیوری های برنامه ریزی درسی و پرسشنامه سنجش کیفیت برنامه ریزی درسی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار spss استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان آشنایی مدیران آموزشی با تیوری های برنامه ریزی درسی و کیفیت برنامه درسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

توضیحات بیشتر