فایل ورد بررسي ميزان توجه به آموزش مهارتهاي اجتماعي در محتواي کتاب مطالعات اجتماعي پايه پنجم ابتدايي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان توجه به آموزش مهارتهاي اجتماعي در محتواي کتاب مطالعات اجتماعي پايه پنجم ابتدايي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان توجه به آموزش مهارتهاي اجتماعي در محتواي کتاب مطالعات اجتماعي پايه پنجم ابتدايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان توجه به آموزش مهارتهاي اجتماعي در محتواي کتاب مطالعات اجتماعي پايه پنجم ابتدايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان توجه به آموزش مهارتهاي اجتماعي در محتواي کتاب مطالعات اجتماعي پايه پنجم ابتدايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف اصلی از انجام دادن این تحقیق، تعیین میزان توجه به آموزش مهارت های اجتماعی در محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنچم ابتدایی بوده است. در این تحقیق محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم نظام آموزش رسمی ایران تحلیل شده است. در تحلیل محتوا، تمامی متن، تصاویر،سوالات مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدا پیشینه نظری و عملی مربوط به مهارت های زندگی بررسی شدند و از میان مفاهیم مختلف مهارت های اجتماعی در شش مهارت اصلی شامل: مهارت همدلی، توانایی برقراری ارتباط موثر، مهارت حل تعارض با دیگران و دارا بودن حسوطن پرستی ، شهروند مسیول بودن و مهارت مراقبت از محیط زیست طبقه بندی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی آزمون خی دو استفاده گردید. نتایج حاصل حاکی از آن بود که در کتاب های مورد بررسی، به ابعاد ششگانه مهارت های اجتماعی به گونه ی یکسان پرداخته نشده است و میزان توجه به ابعاد در کتاب تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. به نحوی که به مولفه توانایی برقراری ارتباط موثر، دارا بودن حس وطن پرستی و مراقبت از محیط زیست در حد مطلوب توجه شده است ولی به مهارت های همدلی، حل تعارض با دیگران و شهروند مسیول بودن کمتر از حد انتظار پرداخته شده است

توضیحات بیشتر