فایل ورد بررسي ميزان رضايت دانشجويان از کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان رضايت دانشجويان از کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان رضايت دانشجويان از کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان رضايت دانشجويان از کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان رضايت دانشجويان از کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

کیفیت خدمات و بهبود کیفیت برنامه های آموزشی در نظام آموزش عالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، به طوریکه تبدیل به یکی از دغدغه های مهم مسیولین مراکز آموزشی که خواهان افزایش توان رقابتی خود هستند،شده است در حال حاضر در سطح جهانی دیدگاه دانشجویان در مورد تمامی جنبه های آموزشهای ارایه شده درموسسات آموزشی، به عنوان عامل ضروری پایش کیفیت در دانشگاهها در نظر گرفته میشود و کیفیت خدمات بهعنوان اقدام مهمی برای برتری در آموزش در دانشگاهها معرفی شده است موسسات آموزش عالی تاکید بیشتری بر مواجهه با انتظارات و نیازهای دانشجویان دارند. این مقاله با روش توصیفی از توع همبستگی به هدف فایل ورد بررسي ميزان رضايت دانشجويان از کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان پرداخته است. با توجه به جامعه آماری این پژوهش که تعداد 13200نفر می باشد با توجه به جدول مورگان برای 10000 نفر384 نفر را مشخص نموده اما از 462 نفر به عنوان نمونه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که با استفاده از تکنیک های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها به رابطه بین پاسخگویی کارکنان خدمات آموزشی، امکانات رفاهی، تدارک اطلاعات مناسب، مسیولیت پذیری و میزان رضایت دانشجویان از این خدمات پرداخته شد و ارتباط معنا دار موارد فوق تایید شد، اما بین سابقه خدمت با رضایت دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد و بین مدرک تحصیلی با رضایت دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

توضیحات بیشتر