فایل ورد بررسي ميزان کارآيي روش هاي مختلف تدريس مطالعات اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس دوره دوم ابتدايي دخترانه شهرستان بروجن

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان کارآيي روش هاي مختلف تدريس مطالعات اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس دوره دوم ابتدايي دخترانه شهرستان بروجن دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان کارآيي روش هاي مختلف تدريس مطالعات اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس دوره دوم ابتدايي دخترانه شهرستان بروجن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان کارآيي روش هاي مختلف تدريس مطالعات اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس دوره دوم ابتدايي دخترانه شهرستان بروجن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان کارآيي روش هاي مختلف تدريس مطالعات اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس دوره دوم ابتدايي دخترانه شهرستان بروجن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

چنانچه از دیدگاه روشهای تدریس بنگریم پیشرفته ترین نظریات کنونی که هم اکنون حاصل تحقیقات دانشمندان در زمینه یادگیری انسان می باشد،در تعلیم و تربیت کشورها به کار می گرفته اند.نظریه غلبه بر تفاوت های فردی است که هر یک از یادگیرندگان در زمان و مدتی که نیاز داشته اند آموزش می دیده اند و رقابت فردی بین آنها چشمگیر نیست، بلکه پشرفت تحصیلی بر مبنای رشد توانایی های یادگیرندگان صورت می گیرد. دانش آموزی که به مدرسه وارد می شود از یک سو دارای نیروی خدادادی کنجکاوی است- نیرویی که هر لحظه او را به سوی یافتن دانش تازه و پاسخی برای پرسش های بیشمار می کشاند – و از سوی دیگر باید برای زندگی در دنیای فردا که دنیای علم و فناوری است، آماده شود. به این ترتیب نظام آموزشی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هم قوه جستجو گری را در دانش آموزان شکوفا کنند و دانستن و کشف مجهولات را برای آنها لذت بخش و نشاط آور و هم آنچه را برای زندگی در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند، به آنها بیاموزد.درس مطالعات اجتماعی یکی از درس های اصلی دوره دوم ابتدایی است که به نوبه خود باید بتواند به هر دو هدف یاد شده دست یابد. محتوا و روش باید به نیازهای فطری دانش آموزان درزمینه شناخت زندگی اجتماعی پاسخدهد. هدف این پژوهش شناسایی میزان کارآیی روش های مختلف تدریس مطالعات اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس دوره دوم ابتدایی دخترانه شهرستان بروجن انتخاب نموده ام.این تحقیق به دنبال بررسی اثرات روشهای مختلف تدریس بر پیشرفت تحصیلی می باشد.در این مقاله 2فرضیه مورد بررسی قرارگرفته است و این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی دخترانه شهرستان بروجن و نمونه مورد نظر50 نفراز معلمان زن این شهرستان است

توضیحات بیشتر