فایل ورد بررسي نظريه کنش متقابل نمادين از منظر جامعه شناسي پديدار شناختي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نظريه کنش متقابل نمادين از منظر جامعه شناسي پديدار شناختي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نظريه کنش متقابل نمادين از منظر جامعه شناسي پديدار شناختي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نظريه کنش متقابل نمادين از منظر جامعه شناسي پديدار شناختي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نظريه کنش متقابل نمادين از منظر جامعه شناسي پديدار شناختي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

به هنگام بررسی نظریه کنش متقابل نمادین، یکی از دریافت های ممکن که میان نظریه پردازان مکاتب جامعه شناختی رواج مییابد، تکیه افراطی این نظریه بر مفاهیم زبان کاوانه و نمادین است. از سویی دیگر این مکتب مانند پسامدرنیسم که با تکیه بر زبان گروی افراطی هرگونه سوبژکتیویته، عینیت اجتماعی و درک استعلایی را ناممکن میپندارد نیز به عینیات اجتماعی نمینگرد، بلکه در پس مفروضه های خود ضمن تاکید بر امر زبان، درکواقعیت های اجتماعی را به امری منوط میکند که در درون بستر نظری خود فاقد آن است. به مدعای این نوشتار؛استعلام هوسرلی(و نه کانتی) مندرج در جامعه شناسی پدیدار شناختی، به ویژه ملاحظات اشکال جدیدتر آن در اتنومتدولوژی و تاکید بر ساخت اجتماعی واقعیت میتواند حلقه مفقوده نظریه کنش متقابل نمادین و رکن تکمیل کننده آن به شمار آید. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی هر دو مکتب، تلاش میشود تا بستره منشینی این دو فراهم آمده و نشان داده شود که چگونه این همنشینی میتواند به تولید روشی استعلایی در احصاء و درک واقعیتهای اجتماعی منجر گردد.

توضیحات بیشتر