فایل ورد بررسي نقش اميد به زندگي و شيوه حل تعارض با سازگاري زناشويي در بين معلمان متاهل آموزش وپرورش استان کرمانشاه

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش اميد به زندگي و شيوه حل تعارض با سازگاري زناشويي در بين معلمان متاهل آموزش وپرورش استان کرمانشاه دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش اميد به زندگي و شيوه حل تعارض با سازگاري زناشويي در بين معلمان متاهل آموزش وپرورش استان کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش اميد به زندگي و شيوه حل تعارض با سازگاري زناشويي در بين معلمان متاهل آموزش وپرورش استان کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش اميد به زندگي و شيوه حل تعارض با سازگاري زناشويي در بين معلمان متاهل آموزش وپرورش استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین امید به زندگی و شیوه های حل تعارض با سازگاری زناشویی کارکنان سازمان آموزش وپرورش صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر 3500 نفر معلم متاهل هستند. برای نمونه گیری با استفاده از فرمول کوکران 135 نفر در این پژوهش به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش سه پرسشنامه شیوه های حل تعارض رحیم، امید به زندگی اشنایدر و سازگاری زناشویی اسپنیراست. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بین شیوه های حل تعارض و سازگاری زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین امید به زندگی و سازگاری زناشویی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد که شیوه های حل تعارض و امید به زندگی قادر به پیش بینی سازگاری زناشویی میباشند

توضیحات بیشتر