فایل ورد بررسي نقش تکنولوژي آموزشي در ارتقا بازدهي آموزشي دانش آموزان مقطع ابتدايي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش تکنولوژي آموزشي در ارتقا بازدهي آموزشي دانش آموزان مقطع ابتدايي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش تکنولوژي آموزشي در ارتقا بازدهي آموزشي دانش آموزان مقطع ابتدايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش تکنولوژي آموزشي در ارتقا بازدهي آموزشي دانش آموزان مقطع ابتدايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش تکنولوژي آموزشي در ارتقا بازدهي آموزشي دانش آموزان مقطع ابتدايي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش فایل ورد بررسي نقش تکنولوژي آموزشي در ارتقا بازدهي آموزشي دانش آموزان مقطع ابتدايي بوده است. روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس هوشمند شهر بجنورد بود. که تعداد372 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که دارای روایایی و پایایی قابل قبولی بودند، برای تحلیل داده ها از آزمونz، آزمون من ویتنی و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج نشان داد: استفاده از تکنولوژی آموزشی باعث بهبود یادگیری، پیشرفت تحصیلی،صرفه جویی در زمان و نشاط و شادابی دانش آموزان مقطع ابتدایی شده است. همچنین استفاده از تکنولوژی آموزشی بر یادگیری دانش آموزان بیشتر از متغیرهای دیگر تاثیر میگذارد و همچنین به ترتیب از تاثیر استفاده از تکنولوژی آموزشی بر متغیرهای پیشرفت تحصیلی، صرفه جویی در زمان و نشاط و شادابی کاسته شده به طوری که در میان متغیرهای یادگیری، پیشرفت تحصیلی، صرفه جویی در زمان و نشاط و شادابی استفاده از تکنولوژی آموزشی کمتر بر نشاط و شادابی دانش آموزان مقطع ابتدایی تاثیرگذار است.

توضیحات بیشتر