فایل ورد بررسي نقش و تاثير خود آگاهي شناختي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهرستان مريوان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش و تاثير خود آگاهي شناختي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهرستان مريوان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش و تاثير خود آگاهي شناختي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهرستان مريوان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش و تاثير خود آگاهي شناختي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهرستان مريوان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش و تاثير خود آگاهي شناختي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهرستان مريوان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی نقش وتاثیر خودآگاهی شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان مریوان در سال تحصیلی 95-94 است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی و آزمودنی ها شامل تعداد140 نفر از دانش آموزان شهرستان مریوان که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته خودآگاهی شناختی ونمره عملکرد تحصیلی بر اساس معدل سه سال گذشته دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان مریوان بود. در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده ازروش آلفای کرونباخ محاسبه گردید.وداده های استخراج شده از پرسشنامه با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند و در نهایت نتایج نشان داد که خودآگاهی شناختی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد.

توضیحات بیشتر