فایل ورد پيش بيني اضطراب اجتماعي و شادکامي بر اساس الگوي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شيراز

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني اضطراب اجتماعي و شادکامي بر اساس الگوي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شيراز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني اضطراب اجتماعي و شادکامي بر اساس الگوي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شيراز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني اضطراب اجتماعي و شادکامي بر اساس الگوي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شيراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني اضطراب اجتماعي و شادکامي بر اساس الگوي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شيراز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر فایل ورد پيش بيني اضطراب اجتماعي و شادکامي بر اساس الگوي ارتباطي خانواده در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر شيراز بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 96-1395 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، ابتدا از بین نواحی چهارگانه شهر شیراز، یک ناحیه انتخاب و سپس از بین تمامی مدارس دوره دوم متوسطه این ناحیه، 8 مدرسه (4 پسرانه و 4 دخترانه) به صورت تصادفی انتخاب و سپس در هر مدرسه به صورت تصادفی یک کلاس انتخاب و تمام دانش آموزان آن کلاس ها به عنوان نمونه آماری در پژوهش حاضر شرکت داده شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های الگوهای ارتباطی خانواده کویرنر و فیتزپاتریک 2002 اضطراب اجتماعی لاجرکا 1999 و شادکامی آرگیل و همکاران 1989 استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، الگوی ارتباطی گفت و شنود به طور منفی اضطراب امتحان را پیش بینی میکند، همچنین بافته های تحلیل رگرسیون نشان داد، الگوی ارتباطی گفت و شنود به صورت مثبت و الگوی ارتباطی همنوایی به صورت منفی شادکامی دانش آموزان را پیش بینی می کنند.

توضیحات بیشتر