فایل ورد پيش بيني خودکار آمدي ادراک شده بر اساس اضطراب و هوش اجتماعي در بيماران قلبي

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني خودکار آمدي ادراک شده بر اساس اضطراب و هوش اجتماعي در بيماران قلبي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني خودکار آمدي ادراک شده بر اساس اضطراب و هوش اجتماعي در بيماران قلبي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني خودکار آمدي ادراک شده بر اساس اضطراب و هوش اجتماعي در بيماران قلبي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني خودکار آمدي ادراک شده بر اساس اضطراب و هوش اجتماعي در بيماران قلبي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی ادراک شده بر اساس اضطراب و هوش اجتماعی در بیماران قلبی بود. به لحاظ ماهیت و اهداف، پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی بیماران قلبی (زن و مرد) شهر شیراز سال 1394 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از میان بیماران قلبی مراجعه کننده به کلینیک های قلبی شیراز 136 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد، این افراد در یک محدوده زمانی 3 ماهه در پاییز 1394 از بین افرادی که به کلینیک های بیماران قلبی مراجعه کردند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اضطراب حالت -صفت اسپیل برگر 1970 هوش اجتماعی سیلورا و همکاران و خودکارآمدی ادراک شده شوارتز و جروسلم 1979 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. یافته های تحلیل رگرسیون نشان داد اضطراب صفت، خودکارآمدی ادراک شده را به صورت منفی پیش بینی میکند و آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی، خودکارآمدی ادراک شده را به صورت مثبت پیش بینی میکند.

توضیحات بیشتر