فایل ورد پيش بيني وسواس کودکان براساس احساس گناه و وسواسي بودن مادر

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني وسواس کودکان براساس احساس گناه و وسواسي بودن مادر دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني وسواس کودکان براساس احساس گناه و وسواسي بودن مادر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني وسواس کودکان براساس احساس گناه و وسواسي بودن مادر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني وسواس کودکان براساس احساس گناه و وسواسي بودن مادر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر فایل ورد پيش بيني وسواس کودکان براساس احساس گناه و وسواسي بودن مادر بود. پژوهش حاضر از نظر کار تحقیقاتی کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی بخش اوز می باشد. از بین دانش آموزان به تعداد 275 نفر بعنوان نمونه به روش هدفمند انتخاب شد ابزار پژوهش شامل پرسشنامه وسواس فکری – عملی مادزلی، پرسشنامه وسواس کودکان و پرسشنامه احساسگناه بود. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که: ابعاد وسواسی بودن مادر وسواس کودکان را تبیین می کند. همچنین نتایج حاصله از این آزمون نشان داد که بعد وارسی به صورت مثبت و معناداری قادر به پیش بینی وسواس کودکان می باشد. احساس گناه وسواس کودکان را تبیین می کند. همچنین احساس گناه توانست وسواس کودکان را به صورت مثبت و معنادار پیش بینی کند

توضیحات بیشتر