فایل ورد تاثير آموزش مثبت انديشي به شيوه شناختي رفتاري بر افزايش ميزان -شادکامي و تاب آوري زنان نابارور

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش مثبت انديشي به شيوه شناختي رفتاري بر افزايش ميزان -شادکامي و تاب آوري زنان نابارور دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش مثبت انديشي به شيوه شناختي رفتاري بر افزايش ميزان -شادکامي و تاب آوري زنان نابارور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش مثبت انديشي به شيوه شناختي رفتاري بر افزايش ميزان -شادکامي و تاب آوري زنان نابارور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش مثبت انديشي به شيوه شناختي رفتاري بر افزايش ميزان -شادکامي و تاب آوري زنان نابارور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش شناخت تاثیر آموزش مثبت اندیشی با رویکرد شناختی- رفتاری بر شادکامی و تابآوری در زنان نابارور بود. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. طرح مورد استفاده در این پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز درمانی بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش در سال 1395-1394 میباشد. سپس از این جامعه با روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای به تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند؛ به این صورت 15 نفر به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. ابزارهای به کار برده شده در پژوهش، پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون بود. یافته های پژوهش نشان داد؛ آموزش مثبت اندیشی با رویکرد شناختی- رفتاری بر میزان شادکامی در زنان نابارور موثر است و همچنین نتایج نشان داد که آموزش مثبت اندیشی با رویکرد شناختی- رفتاری بر افزایش تاب آوری در زنان نابارور، موثر است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده در مورد اثربخشی آموزش مثبت اندیشی با رویکرد شناختی-رفتاری بر افزایش شادکامی و تابآوری در زنان نابارور، به نظر میرسد استفاده از برنامه های مثبت اندیشی و خوش بینی با رویکرد شناختی-رفتاری، جهت پیشگیری و کاهش مشکلات و نیازهای زنان نابارور و سازگاری آنها یک ضرورت محسوب گردد.

توضیحات بیشتر