فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر کاهش پرخاشگري و خشم دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان بهشهر

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر کاهش پرخاشگري و خشم دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان بهشهر دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر کاهش پرخاشگري و خشم دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان بهشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر کاهش پرخاشگري و خشم دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان بهشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر کاهش پرخاشگري و خشم دانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان بهشهر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی بر کاهش پرخاشگری و خشم دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بهشهر بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بهشهر در سال تحصیلی 96-95 بودند. نمونه پژوهش حاضر را 60 نفر از این دانش آموزان تشکیل میدادند که از بین جامعه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تک مرحله ای انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند (گروه آزمایش30 نفر و گروه گواه30 نفر). ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه پرخاشگری اهواز I.A.A بود. پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایش وگواه، مداخله آزمایشی (مهارتهای ارتباطی) برروی گروه آزمایش در 10 جلسه یک ساعته ارایه گردید و پس از اتمام برنامه آموزش، پس آزمون روی هر دو گروه انجام و آزمون پیگیری یک ماه پس از اجرای پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری و کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان میدهد که آموزش مهارت های ارتباطی موجب کاهش پرخاشگری و خشم دانشآموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است.پیشنهاد می شود آموزش مهارت های ارتباطی در مدارس مورد توجه قرار گیرد.

توضیحات بیشتر