فایل ورد تاثير بازي درماني با رويکرد شناختي رفتاري بر پرخاشگري و اختلال نافرماني مقابله اي کودکان دبستاني

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير بازي درماني با رويکرد شناختي رفتاري بر پرخاشگري و اختلال نافرماني مقابله اي کودکان دبستاني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير بازي درماني با رويکرد شناختي رفتاري بر پرخاشگري و اختلال نافرماني مقابله اي کودکان دبستاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير بازي درماني با رويکرد شناختي رفتاري بر پرخاشگري و اختلال نافرماني مقابله اي کودکان دبستاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير بازي درماني با رويکرد شناختي رفتاري بر پرخاشگري و اختلال نافرماني مقابله اي کودکان دبستاني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر پرخاشگری و اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان دبستانی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پزوهش، کلیه دانش آموزان پسر دبستانی منطقه عظیمیه شهر کرج بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 60 دانش آموز انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش 30 و کنترل 30 نفر جایگزین شدند. 10 جلسه بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری برای گروه آزمایش اجرا شد. در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. در پایان مداخله، هر دو گروه مجددا با آزمون پرخاشگری و پرسشنامه اختلالات عاطفی- رفتاری TRF قرار گرفتند. یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کاهش پرخاشگری و اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان دبستانی موثر است.

توضیحات بیشتر