فایل ورد تاثير درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر علايم وارسي اختلال وسواس فکري _عملي بيماران شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر علايم وارسي اختلال وسواس فکري _عملي بيماران شهر تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر علايم وارسي اختلال وسواس فکري _عملي بيماران شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر علايم وارسي اختلال وسواس فکري _عملي بيماران شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر علايم وارسي اختلال وسواس فکري _عملي بيماران شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اختلال وسواس فکری و عملی، اختلال ناهمگن و ناتوانکنندهای است که با اینکه ریشه آن اضطراب است به لحاظ آسیب شناسی و درمان از دیگر اختلالات اضطرابی مجزاست و در پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی به عنوان یک طبقه جداگانه مطرح شده است. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان علایم وارسی بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی میباشد. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی است، طرح تحقیق عبارت از طرح پیش آزمون-پس آزمون یا گروه کنترل است که از دو گروه آزمودنی تشکیل شده است. متغیر مستقل در این مطالعه آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی،متغیر وابسته: علایم بالینی اختلال وسواس فکری- عملی بود. در این پژوهش برای ارزیابی ویژگی ها و شرایط مورد نظر از فرم جمعیت شناختی و پرسشنامه اختلال وسواس فکری- عملی مادزلی استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده سطوح معناداری مربوط به گروه وارسی کمتر از 0/05 میباشد لذا آزمون فوق با اطمینان 95 درصد معنادار است و درمان شناختی رفتاری بر مولفه وارسی تاثیرگذار است. مقادیر مجذور اتا نشان می دهد که 32 درصد واریانس وارسی از طریق درمان شناختی رفتاری تبیین میشود. از آنجایی که این روش توانسته است در کاهش علایم بالینی اختلال OCD افراد موثر واقع گردد، پیشنهاد میشود به عنوان یک روش درمانی موثر در کلینیک های مشاوره و روانشناسی به صورت کارگاهی در مورد مراجعه کنندگان دارای اضطراب تنش عضلانی و افسردگی شدید استفاده شود.

توضیحات بیشتر