فایل ورد تبيين رابطه يادگيري سازماني با توانمندسازي مورد مطالعه کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال و بختياري

لینک دانلود

 فایل ورد تبيين رابطه يادگيري سازماني با توانمندسازي مورد مطالعه کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال و بختياري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تبيين رابطه يادگيري سازماني با توانمندسازي مورد مطالعه کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال و بختياري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تبيين رابطه يادگيري سازماني با توانمندسازي مورد مطالعه کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال و بختياري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تبيين رابطه يادگيري سازماني با توانمندسازي مورد مطالعه کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال و بختياري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این مقاله به تبیین رابطه میان یادگیری سازمانی با توانمندسازی کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری پرداخته است.طرح آن توصیفی بوده که با هدفی کاربردی و به روش همبستگی انجام شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز نیز از یک پرسش نامه استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری، تشکیل می دهد که از میان ان ها تعداد 60 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده است .داده های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون های آماری t و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده، موید این مطلب است که یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری بالا است. بین یادگیری سازمانی کارکنان شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری با توانمندسازی(کلی) آنان رابطه معنی دار وجود دارد و از میان ابعاد یادگیری سازمانی نیز بیشترین ارتباط را با احساس شایستگی کارکنان دارد.

توضیحات بیشتر