فایل ورد تحليل محتواي کتب دوره ابتدايي از نظر ميزان توجه به تقويت هوش اخلاقي

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل محتواي کتب دوره ابتدايي از نظر ميزان توجه به تقويت هوش اخلاقي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل محتواي کتب دوره ابتدايي از نظر ميزان توجه به تقويت هوش اخلاقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل محتواي کتب دوره ابتدايي از نظر ميزان توجه به تقويت هوش اخلاقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل محتواي کتب دوره ابتدايي از نظر ميزان توجه به تقويت هوش اخلاقي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مقاله ی پیش رو حاصل پژوهشی است که در زمینه بررسی میزان توجه به تقویت هوش اخلاقی در کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی تدریس شده در مدارس ایران و به روش تحلیل محتوا انجام شده است. مولفه های هوش اخلاقی بر اساس موارد ذکر شده در مقالات علمی و با مراجعه به منابع و ادبیات موجود در این زمینه انتخاب شدند. واحد تحلیل در این پژوهش کلیه صفحات کتب مطالعات اجتماعی ابتدایی متن، پرسش ها، فعالیت ها و تصاویر میباشد. در مقاله ی حاضر، نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی است که با تعیین درصد فراوانی هریک از متغیرها، میزان توجه به تقویت هریک از آنها مورد بررسی قرار میگیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کتاب های درسی دوره ابتدایی میباشد که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده و به این ترتیب چهار کتاب مطالعات پایه سوم تا ششم به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به مولفه عمل کردن مبتنی بر ارزشها به معنی انجام آنچه که درست است، میباشد و کمترین فراوانی مربوط به مولفههای ایستادگی بخاط حق، وفای به عهد، توانایی بخشش اشتباهات دیگران و توانایی بخشش اشتباهان خود است که طبق یافته های این تحقیق باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بنابراین میتوان اظهار داشت که نتایج این تحقیق در هرچه بهتر ارایه شدن محتوای برنامه درسی جهت آموزش و تقویت هوش اخلاقی به عنوان هوشی اکتسابی و حایز اهمیت توسط متخصصان این عرصه راهگشا خواهد بود

توضیحات بیشتر