فایل ورد تحليل مولفه هاي حقوق زنان در محتواي کتاب علوم اجتماعي دوم متوسطه علوم انساني

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل مولفه هاي حقوق زنان در محتواي کتاب علوم اجتماعي دوم متوسطه علوم انساني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل مولفه هاي حقوق زنان در محتواي کتاب علوم اجتماعي دوم متوسطه علوم انساني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل مولفه هاي حقوق زنان در محتواي کتاب علوم اجتماعي دوم متوسطه علوم انساني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل مولفه هاي حقوق زنان در محتواي کتاب علوم اجتماعي دوم متوسطه علوم انساني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي دانش و فناوري روانشناسي، علوم تربيتي و جامع روانشناسي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به تحلیل مولفه های حقوق زنان در محتوای کتاب علوم اجتماعی سال دوم متوسطه علوم انسانی پرداخته است. روش تحقیق مورد نظر تو صیفی از نوع تحلیل محتوا می با شد. جامعه آماری کتاب علوم اجتماعی سال دوم متوسطه علوم انسانی بود و مولفه های کتاب با توجه به اهداف کتاب نوشته شد. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بود. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل و تفسیر داده ها و شناسایی میزان برخورداری کتاب از مولفه های حقوق زنان و با استفاده از روش توصیفی، ک می و گرفتن فراوانی و درصد فراوانی میزان توجه کتاب از مولفه های حقوق زنان بررسی شد و از روش کیفی و توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی سال دوم متوسطه علوم انسانی نشان داد این کتاب در مورد مولفه فرصت های شغلی بیشترین توجه و در مولفه برخورداری از محیط زیست سالم کمترین توجه را داشته است

توضیحات بیشتر