فایل ورد تحليلهاي اقتصادي و اجتماعي ضرايب فزاينده بخشهاي كشاورزي ، صنعت و خدمات در الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي

لینک دانلود

 فایل ورد تحليلهاي اقتصادي و اجتماعي ضرايب فزاينده بخشهاي كشاورزي ، صنعت و خدمات در الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليلهاي اقتصادي و اجتماعي ضرايب فزاينده بخشهاي كشاورزي ، صنعت و خدمات در الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليلهاي اقتصادي و اجتماعي ضرايب فزاينده بخشهاي كشاورزي ، صنعت و خدمات در الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليلهاي اقتصادي و اجتماعي ضرايب فزاينده بخشهاي كشاورزي ، صنعت و خدمات در الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد كشاورزي و توسعه

تعداد صفحات :29

ماتریسهای ضرایب فزاینده با سه الگوی مشخص زیر محاسبه و ارزیابی می شوند: ماتریس ضرایب فزاینده تولید لئونتیف، ماتریس ضرایب فزاینده تركیبی میازاوا (كینز-كالكی - لئونتیف) و ماتریس ضرایب فزاینده تعمیم یافته پیات - راند (كینز-لئونتیف-استون).اولی وابستگیهای متقابل تولید را به دست می دهد و حساسیتی نسبت به پیوند آن با مصرف و درآمد نهادها (خانوارها) ندارد.دومی هر چند حساسیتی نسبت به مصرف و درآمد دارد، درآمد نیروی كار و درآمد خانوارها را یكپارچه فرض می كند و بدین ترتیب محدودیتهایی را در خصوص تفكیك درآمد عوامل تولید نیروی كار، درآمد نهادها (خانوارها) و انتقالات جاری بین خانوارها ایجاد می كند. این محدودیتها موجب می شود كه اثرات زنجیره ای در فرایند چرخه تولید كامل نشود. سومی (ماتریس حسابداری اجتماعی) علاوه بر لحاظ كردن فرایند چرخه كامل تولید، هیچ گونه محدودیتی نسبت به طبقه بندی تفضیلی گروههای مختلف اقتصادی و اجتماعی در آمد نیروی كار و خانوارها ایجاد نمی كند. و بدین ترتیب میزان انعطاف پذیری آن در تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی نسبت به دو الگوی پیشین آشكار می شود. به منظور عملیاتی كردن ماتریسهای ضرایب فزاینده مذكور، از ماتریس حسابداری اجتماعی تقلیل یافته سال 1375 ایران استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه در الگوی لئونتیف، سیاستهای توسعه و گسترش بخش صنعت نسبت به بخشهای كشاورزی و خدمات در الویت قرار می گیرد. همین روند نیز در الگوی میازاوا مشاهده می گردد. اما در الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی، آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی توسعه و گسترش بخش كشاورزی نسبت به بخشهای صنعت و خدمات ارجحیت می یابد.
كلید واژه: ماتریس حسابداری اجتماعی ،داده و ستانده ماتریس ضرایب فزاینده

توضیحات بیشتر