فایل ورد درآمدي بر پايه هاي نظري و گونه بندي نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري

لینک دانلود

 فایل ورد درآمدي بر پايه هاي نظري و گونه بندي نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد درآمدي بر پايه هاي نظري و گونه بندي نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد درآمدي بر پايه هاي نظري و گونه بندي نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد درآمدي بر پايه هاي نظري و گونه بندي نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : هنرهاي زيبا

تعداد صفحات :21

با توجه به تاثیر دیدگاه های شناخت شناسنامه بر چار چوب های نظری و عملی برنامه ریزی، و ضمن تفاوت گذاشتن بین نظریه، مفهوم و رهیافت برنامه ریزی، در این نوشتار كوشش شده است كه پس از مرور جایگاه شناخت شناسنامه و نظری برنامه ریزی، ابتدا گونه بندی های موجود و رایج برنامه ریزی مرور گشته وسپس یك گونه بندی جامع از نظریه های برنامه ریزی و رهیافت های همخوان با آنها پیشنهاد گردد. در پی مرور ادبیات گسترده برنامه ریزی و با تاكید بر برنامه ریزی شهری، امكان آن فراهم شد كه گونه بندی های موجود از نظریه ها و رهیافت های برنامه ریزی را در سه دسته جای داد. دسته نخست در بر دارنده چهار روایت متفاوت نظریه های دو سطحی برنامه ریزی است. دسته دوم، دو شكل متفاوت گونه بندی چهار گانه نظریه های برنامه ریزی، و دسته سوم یك گونه بندی پنج گانه از نظریه های برنامه ریزی را در بر می گیرد. با توجه به گونه بندی های موجود و ضمن مرور حجم گسترده متون نظری برنامه ریزی، امكان نهادن نظریه های برنامه ریزی و رهیافت های هم خوان با آنها در یك دسته بندی جامع نگر سه گانه فراهم شد. در دسته نخست، نظریه ها و رهیافت های قراردادی برنامه ریزی، كه در جوامع گوناگون مورد پذیرش قرار گرفته و به شیوه رایج كار بست برنامه ریزی تبدیل و به عمل برنامه ریزی نزدیك شده اند، قرار می گیرند. دسته دوم را می توان تحت عنوان "نظریه های ریشه ای یا بنیادی برنامه ریزی" و دسته سوم را نظریه های نوین یا نظریه های كه از اوایل دهه 90 میلادی به این سو پدید آمده اند، مطرح نمود. آنچه از مرور نظریه ها و رهیاقت های برنامه ریزی، به ویژه برنامه ریزی شهری، می توان نتیجه گرفت آنست كه نظریه پردازی برنامه ریزی با وجود ابهامات. آشفتگی های نظری و گونا گونی دیدگاه ها، پایه های شناخت شناسی و نظریه ها، هنوز به پایان راه خود نزدیك نشده است.
كلید واژه: شناخت شناسی برنامه ریزی، رهیافت برنامه ریزی، عمل برنامه ریزی. كاربست برنامه ریزی، مفهوم برنامه ریزی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، حرفه برنامه ریزی

توضیحات بیشتر