فایل ورد بررسي فراواني نسبي آلودگي به شپش سر در دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان خميني شهر در سال تحصيلي 80-1379

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي فراواني نسبي آلودگي به شپش سر در دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان خميني شهر در سال تحصيلي 80-1379 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي فراواني نسبي آلودگي به شپش سر در دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان خميني شهر در سال تحصيلي 80-1379  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي فراواني نسبي آلودگي به شپش سر در دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان خميني شهر در سال تحصيلي 80-1379،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي فراواني نسبي آلودگي به شپش سر در دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان خميني شهر در سال تحصيلي 80-1379 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در علوم پزشکي

تعداد صفحات :8

مقدمه. مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان شیوع آلودگی‌ به ثپش سر، یافتن دانش آموزان و خانواده‌ های‌ مبتلا، درمان و كمك به بهبود روند برنامه‌های‌ مبارزه با پدیكولوزیس سر طراحی‌ و اجرا گردید. روشها. طی‌ یك بررسی‌ توصیفی‌ - تحلیلی‌ تعداد 68968 نفر- كل دانش‌آموزان مدارس شهرستان خمینی شهر در سال تحصیلی 80-1379- با استفاده از پرسشنامه استاندارد مورد غربالگری‌ قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیك و متغیرهای‌ مورد نظر به روش‌ مصاحبه و مشاهده بدست آمد و تشخیص آلودگی‌ بر مبنای‌ مشاهده شپش سر، نمف یا رشك بر روی‌ موهای‌ سر دانش آموزان بود. كلیه اطلاعات حاصل با برنامه SPPSS و آزمون كای‌ دو مورد تجزیه و تحلیل آماری‌ قرار گرفتند.نتایج. در مجموع از تعداد بررسی‌ شدگان 461 نفر ( 68% درصد) آلوده بوده ند، كه آلودگی‌ درمناطق روستایی‌ 0.36 درصد و در مناطق شهری‌ 0.28 درصد بود. در مطالعه حاضر بین جنس، سن، پایه تحصیلی‌، بعد خانوار، سواد پدر، سواد مادر، استفاده از وسایل مشترك، تعداد دفعات حمام در هفته و رعایت بهداثست فردی‌ با آلودگی‌ به شپش سر ارتباط معنی دار آماری‌ مشاهده گردید.نظر منتسب به عامل فقدان رعایت بهداشت فردی‌ بیشترین اثر را در بروز آلودگی‌ نشان می‌دهد. فراوانی‌ نسبی‌ آلودگی‌ در بین اعضای خانواده دانش‌آموزان آلوده 42.31 درصد مشاهده شد .بحث. بر اساس‌ یافته‌های‌ مطالعه حاضر آلودگی‌ به شپش سر در دانش آموزان پسر مسئله مهمی‌ تلقی‌ نمی شود. لیكن در بین دانش آموزان دختر شاهد شیوع آلودگی‌ یكسان در مناطق تحصیلی‌ ابتدایی‌ و راهنمای‌ می ‌باشیم و برای‌ نخستین بار موید لزوم توبحه به مقطع تحصیلی‌ راهنمایی‌ و ارتقا آموزش بهداشت فردی‌ در این دو مقطع می ‌باشد و با وجودی‌ كه دارو درمانی‌ از راه كارهای‌ موثر كنترل آلودگی‌ به شپش سر است اما آموزش بهداشت در مدارس و نیز در جلسات اولیا و مربیان به والدین و در سطح جامعه به منظور پیشگیری‌ از بیماری‌ مهمترین اقدام می‌باشد .
كلید واژه: شپش‌ سر، پدیكولوزیس، دانش آموزان

توضیحات بیشتر